Gdzie jesteś: Strona główna » Szkolenia

Szkolenia

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne oferuje szkolenia z zakresu:

  • psychoterapii - umożliwiające ubieganie się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
  • pomocy psychologicznej i poradnictwa
  • socjoterapii i psychoterapii młodzieży

Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej

Czteroletnie, etapowe szkolenie z zakresu psychoterapii rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Program obejmuje najważniejsze aspekty i zagadnienia psychoterapii takie jak: diagnoza psychoterapeutyczna, psychopatologia, proces psychoterapii indywidualnej i grupowej, różnorodne formy psychoterapii określone typem patologii pacjentów i warunkami pracy psychoterapeutycznej, analityczna terapia rodzin, superwizje, własna terapia szkoleniowa, itp. Szkolenie bazuje na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach superwizorów Centrum w stosowaniu psychoterapii opartej o paradygmaty psychoanalityczne, między innymi w warunkach służby zdrowia. Program spełnia także formalne wymogi certyfikacyjne szkolenia psychoterapeutycznego określone przez PTP.

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Dwuletnie Studium poświęcone jest zdobywaniu praktycznych umiejętności z zakresu psychoedukacji i psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic oraz ośrodków socjoterapeutycznych. Cykl zajęć przygotowuje do uzyskania certyfikatów: socjoterapeuty i trenera. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pierwszy rok Studium, organizowany równolegle w wielu miastach pozwala wybrać najbardziej dogodne miejsce szkolenia.


Zaprojektowanie strony